Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hasiči bilancují uplynulý rok

rn0407 Skončil první měsíc roku 1999, celoroční bilance byla provedena a nás jistě čekají nemalé úkoly i v roce letošním. Myslím si, že loňský rok byl pro nás vcelku úspěšný, a proto bych si nechtěl jen pro sebe nechat výsledky naší práce, ale chtěl bych s nimi seznámit i širší čtenářskou veřejnost.

Z každodenní práce pro nás vyplývá údržba vozového parku, který musí být stále akceschopný, a tak se často stává, že na opravách vozů a čerpadel pracujeme dlouho do noci a výsledkem naší práce je, že 2x za rok absolvujeme STK bez problémů. Při všech těchto úkolech stále udržujeme budovu hasičské zbrojnice ve velmi pěkném stavu, což je viditelné nejen zvenčí, ale především uvnitř, kde se stále pracuje. V poslední době jsme za pomoci stavební firmy provedli opravu podlahy garáže a vybudovali, oproti předchozímu stavu, důstojné sociální zařízení. Samozřejmostí je stálé vzdělávání, které je nutností pro naši práci, neboť obsluhujeme stále složitější zařízení a i naše zásahy jsou náročnější, např. z důvodu používání stále většího množství plastických hmot ve stavebnictví.

Je škoda, že smysl práce hasičů celorepublikově není plně chápán. Proto bych chtěl závěrem říci:

„Občané, uvědomte si, že hasiči jdou tam, odkud všichni ostatní utíkají.“

V jednotce pracuje v současné době 5 hasičů placených městem a 28 lidí, kteří tuto činnost vykonávají ve svém vlastním volnu. Za loňský rok měla jednotka 131 výjezdů, což svědčí o tom, že každý 2,5 den měla jednotka výjezd, přičemž 50 % z tohoto počtu byly výjezdy k požárům. Ne vždy jsou občané rušeni houkající sirénou, neboť k zajištění pomoci nejvíce používáme malých radiostanic, které nosí členové výjezdové jednotky stále s sebou. To občas na naši veřejnost působí dojmem, že naše činnost není tak častá, i když opak je pravdou. Občas se ovšem stává, že vyjíždíme k planým poplachům (v roce 1998 to bylo celkem 6 případů). Rozsah naší činnosti je rozmanitý. Hasiči se například podílejí na vyprošťování, likvidaci následků dopravních nehod, ekologických haváriích, čerpání vody, technické pomoci a pomoci při povodních. Svou pomocí přispíváme k vyřešení nepříjemných situací, např. když si zabouchnete klíče v bytě nebo když nastanou náhlé zdravotní potíže, tak třeba po žebříku nebo s pomocí horolezecké výstroje zabezpečíme vstup lékařské pomoci. Dále se na nás obracejí s žádostí o pomoc občané, kterým voda vytopila sklep, při odstranění překážek např. spadlých stromů na rodinné domky či pozemky atd. Všechny tyto činnosti vykonáváme pro občany zdarma.

Tisk Tisk | E-mail E-mail