Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení KÚ

Katastrální úřad v Děčíně, pracoviště v Rumburku, pořádá ve spolupráci s Městským úřadem v Rumburku dne 26. února odborný seminář pod vedením lektora z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze na téma „Historický nemovitý majetek obcí a problémy spojené s jeho zpětným vymezením a evidencí“.

Seminář je určen pracovníkům městských a obecních úřadů, odborné právnické a technické veřejnosti zabývající se problematikou nemovitostí, které přešly z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. Bližší podrobnosti sdělí zájemcům o účast pracovníci katastrálního úřadu na tel. číslech 0413/33 20 19 nebo 33 41 54.

Tisk Tisk | E-mail E-mail