Pochvala pro strážníky MP

Tištěné noviny 04/1999 | 25. 2. 1999 | Nezařazené

Pan starosta Jan Sembdner odbržel od vedoucího OOP Rumburk mjr. Dvořáka poděkování za vzorný výkon služby strážníků městské policie Waldemara Kotmela a Jaromíra Habra, kteří řádným plněním svých povinností pomohli zadržet partu zlodějů specializujících se především na vloupání do motorových vozidel.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/02/25/pochvala-pro-strazniky-mp/