Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upevňujeme přátelství s našimi sousedy

Tak jako již několikrát předtím uskutečnila se v letošním roce v lednu setkání seniorů a pracovníků sociální oblasti ze SRN, Polska a České republiky. Za českou stranu se tohoto semináře účastnily čtyři členky Klubu seniorů v Rumburku, za Svaz občanů německé národnosti v Rumburku p. Michel a vedoucí odboru sociálního z Městského úřadu v Rum-burku. Patronaci nad tímto seminářem převzalo Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a děti v Bonnu/SRN.

Hlavním témtem byla kultura, rodinný život, kontakty a mezilidské vztahy. Zárověň se hovořilo o otázkách minulosti i budoucnosti z pohledu rozšíření Evropské unie o Českou a Polskou republiku. Do programu semináře byl zahrnut i zpěv, videoprogramy Euro-regionu Nisa a měst příhraničních oblastí. Pro účastníky byl jeden den zorganizován i zájezd do blízkého Gšrlitz, došlo i na osobní dárky, byly navázány osobní kontakty. Pro věřící byla největším zážitkem možnost účastnit se každodenně bohoslužby v kostele kláštera St. Marienthal, v jehož zdech se ve středisku IBZ seminář konal. O všechno bylo dobře postaráno, včetně ubytování a jídla. Samotný program byl velmi hodnotný a každý den po večeři se konala neoficiální sezení, kde si jednotlivé delegace zemí navzájem zazpívaly, vyprávění nebralo konce a výměna informací ze života také ne.

Navázali jsme nová přátelství, potěšili se s těmi, které jsme již z minula znali, a tím byl učiněn další krok v porozumění. Domů jsme přijeli plni dojmů, a když řekneme, že se již dnes těšíme na další takováto setkání, opravdu nepřeháníme.

Tisk Tisk | E-mail E-mail