Upevňujeme přátelství s našimi sousedy

Tištěné noviny 04/1999 | 25. 2. 1999 | Nezařazené

Tak jako již několikrát předtím uskutečnila se v letošním roce v lednu setkání seniorů a pracovníků sociální oblasti ze SRN, Polska a České republiky. Za českou stranu se tohoto semináře účastnily čtyři členky Klubu seniorů v Rumburku, za Svaz občanů německé národnosti v Rumburku p. Michel a vedoucí odboru sociálního z Městského úřadu v Rum-burku. Patronaci nad tímto seminářem převzalo Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a děti v Bonnu/SRN.

Hlavním témtem byla kultura, rodinný život, kontakty a mezilidské vztahy. Zárověň se hovořilo o otázkách minulosti i budoucnosti z pohledu rozšíření Evropské unie o Českou a Polskou republiku. Do programu semináře byl zahrnut i zpěv, videoprogramy Euro-regionu Nisa a měst příhraničních oblastí. Pro účastníky byl jeden den zorganizován i zájezd do blízkého Gšrlitz, došlo i na osobní dárky, byly navázány osobní kontakty. Pro věřící byla největším zážitkem možnost účastnit se každodenně bohoslužby v kostele kláštera St. Marienthal, v jehož zdech se ve středisku IBZ seminář konal. O všechno bylo dobře postaráno, včetně ubytování a jídla. Samotný program byl velmi hodnotný a každý den po večeři se konala neoficiální sezení, kde si jednotlivé delegace zemí navzájem zazpívaly, vyprávění nebralo konce a výměna informací ze života také ne.

Navázali jsme nová přátelství, potěšili se s těmi, které jsme již z minula znali, a tím byl učiněn další krok v porozumění. Domů jsme přijeli plni dojmů, a když řekneme, že se již dnes těšíme na další takováto setkání, opravdu nepřeháníme.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/02/25/upevnujeme-pratelstvi-s-nasimi-sousedy/