Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Březen – měsíc Internetu

Napojení Městské knihovny Rumburk na pevnou linku (www.mkrbk.cz) přineslo uživatelům knihovny výhody ve větší informovanosti o fondu Městské knihovny Rumburk, který je v současné době vystaven v celosvětové síti. Při napojení na www stránky Městské knihovny Rumburk najdete nabídku ON-LINE katalogu, z které se napojíte na knihovní fond. Tímto se dostanete do báze dat a způsobu vyhledávání. Tato tabulka uvádí jednotlivé báze dat, ve kterých můžete vyhledávat na našem serveru. Možnost hledání máte v knihách, AV-mediích a periodikách. Poklepnutím na symbol můžete zvolit jeden ze tří katalogů, ve kterém chcete vyhledávat. V profesionálním vyhledávání je navíc možné zvolit i výstup výsledků v podobě bibliografických záznamů. Poklepnutím na název titulu je možné zobrazit si jeho katalogizační lístek a získat zároveň informaci o aktuální možnosti jeho půjčení. Máte možnost si takto zajistit rezervaci dokumentu, jehož exempláře jsou půjčeny. Další možností je pro Vás zobrazení aktuálního stavu Vašeho čtenářského konta.

Dále je možnost použít modul Elektronické meziknihovní výpůjční služby – EMVS. Tento modul je velice úzce napojen na výpůjční protokol integrovaného knihovního systému LANius. Zde totiž probíhá evidence čtenářských požadavků MVS, která vrcholí vlastním tiskem žádanek a jejich odesláním poštou. Při zadání E-mailové adresy organizace jsou nyní místo tisku žádanek požadavky automaticky odeslány pomocí elektronické pošty sítě INTERNET žádané knihovně většinou přímo pracovníkovi, který má MVS na starosti. Forma E-mailu odpovídá požadavkům NK ČR, SVK nebo STK.

Další informace naleznete na stránkách Městské knohovny.

Tisk Tisk | E-mail E-mail