Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak dál s ekologií v našem městě?

S tímto názorem se čtenáři RN setkali již několikrát. Obsahem těchto článků je především pojednání o životním prostředí, které nás obklopuje. Velikou součástí je také likvidace odpadů. Město Rumburk, aby předešlo vzniku „černých“ skládek, rozhodlo o umístění šesti velkoobjemových kontejnerů. Jednotlivá stanoviště jsou přímo určena ve vyhlášce č. 2/1998 o odpadech. Tato stanoviště byla schválena městskou radou a z řad občanů nebylo připomínek. Problém vznikl pouze na stanovišti č. 6 v ulici Rolnická v Horním Jindřichově. Pod nátlakem zdejších občanů se toto stanoviště změnilo již několikrát a vždy se našly k umístění tohoto velkoobjemového kontejneru výhrady. Ani poslední stanoviště, naproti č.p. 346, se nesetkalo s pochopením.

Chtěl bych na tomto místě upozornit, že poskytování těchto kontejnerů je vlastně službou občanům, kde bez poplatku mohou uložit svůj domovní a jiný odpad. Zdůrazňuji, že tato služba v ostatních městech a obcích není zcela běžná a je mnoho obcí, kde tyto kontejnery nejsou vůbec. Také by bylo dobré vědět, že odvoz jednoho kontejneru do Rožan přijde město v průměru na 3.700,- Kč.

Městská rada v tomto případě bude tedy hledat v pořadí již čtvrté řešení. Pokud ovšem nebude vyhovovat ani toto poslední stanoviště, může se stát, že obyvatelé ulice Rolnická budou svůj odpad ukládat pouze do nakoupených pytlů nebo zaplacených popelnic. Větší objemový odpad (staré kočárky, bedny, koberce apod.) budou muset odvážet až na sběrný dvůr do ulice Královská

Je značnou ostudou pro obyvatele této ulice, že část domovního odpadu (popel, plechovky) ukládají za řadové garáže. Věřím, že tento článek povede občany z výše jmenované ulice k zamyšlení a přispějí svou moudrostí a tolerancí ke zlepšení životního prostředí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail