VÝZVA pro občany

Tištěné noviny 05/1999 | 11. 3. 1999 | Nezařazené

Podtitul: Z MěÚ RUMBURK

Od 1. března 1999 zaměstnává Městský úřad v Rumburku v rámci dohody s Úřadem práce v Rumburku 4 pracovníky k výkonu veřejně prospěšných prací, přičemž zatím jste tyto pracovníky mohli vidět při úklidu chodníku u Parku rumburské vzpoury a knihovny. Žádáme tedy občany, pokud by měli náměty k využití těchto pracovníků, aby se obraceli písemně nebo telefonicky na Městský úřad v Rumburku, a to buď na redakci RN, nebo přímo na Ing. Sykáčka.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/03/11/vyzva-pro-obcany/