Upozornění pro nuceně nasazené

Tištěné noviny 06/1999 | 25. 3. 1999 | Nezařazené

Svaz nuceně nasazených upozorňuje občany v době války nasazené na práce do Německa a jím obsazených zemí včetně Sudet, že ve dnech 26. března, 15. duban a 6. května 1999 bude v zasedací síni MěÚ Rumburk vždy od 9 do 12 hodin poskytovat k otázce odškodnění informace. Současně žádáme členy SNN, aby žádosti, které obdrželi ve Zpravodaji č. 17/98, s doklady přinesli k posouzení a neposílali na okres nebo přímo na ústředí. SNN má zájem, aby mohl podchytit každého, kdo byl totálním nasazením postižen a plně mu odškodné náleží.

Za SNN pro rumbursko-šluknovskou část okresu Děčín Bubeník Václav, St. Křečany 512, tel.: 33 63 37

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/03/25/upozorneni-pro-nucene-nasazene/