Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V pekle se nesejdeme aneb Co bude dál s kostelíkem na Strážném vrchu?

Původně jsem chtěl v tuto roční dobu seznámit čtenáře Rumburských novin s věcí pro nás pravoslavné křesťany hlubokou, radostnou a úctyhodnou: s velkopostním a paschálním (velikonočním) obdobím tak, jak ho prožíváme v Pravoslavné církvi. Bohužel, události posledních dní mi zcela vzaly k něčemu takovému chuť. Proč?

Co vím, náš chrám na Strážném vrchu byl napaden zloději snad již 14x. Minulý týden jsem byl upozorněn na to, že je opět vykraden. To, co tito lidé s naším chrámem udělali tentokrát, mne zabolelo obzvláště. Ti z Vás, kteří Strážný vrch navštěvují, vědí aspoň z části, co se stalo. Omítky chrámu byly ozdobeny nápisy sprejem se satanskými symboly a nápisem „sejdeme se v pekle“. Byly zničeny troje dveře, odcizena část vybavení, ale hlavně: došlo k znesvěcení oltářní části. I vnitřek chrámu byl ăzkrášlenŇ satanskými symboly, obrácenými kříži apod. Co lze říci k takovému chování? Snad vyjádřit hlubokou lístost nad tím, jak málo stačí některým lidem k radosti a „smyslu“. Když jsem před několika měsíci obec převzal, vytkl jsem si za cíl celou obec i areál na Strážném vrchu s Boží pomocí opět povznést. Učinit z něj místo, kde se člověk nebude setkávat jen s psími exkrementy a lahvemi od ředidel, nýbrž opět místo, které bude alespoň některé dny přístupné veřejnosti, kde se budou konat důstojné bohoslužby, kam místní občané opět budou moci chodit pro alespoň kousek onoho skutečného Smyslu našeho žití zde na tomto světě. Jmenovitě, vytkl jsem si za cíl sehnat peněžité prostředky na celkovou rekonstrukci chrámu. Rád bych též zřídil v přilehlých prostorách drobný památníček na otce Andreje Kolomackého (viz články v lednových RN), duchovní správu, rád bych zde pořádal setkání s duchovní tématikou, promítání diapozitivů atd. Bohužel, velkým problémem je naprostý nedostatek financí v církevní obci. Ta v současné době není schopna chrám udržet alespoň v nezměněném stavu. Jen úplnou restauraci křížové cesty odhadl památkový ústav na 2,25 mil. Kč. Přesto se nevzdávám, i když vím, že shromáždění takových prostředků je záležitost dlouhodobá. V současné době je ovšem nezbytné, abychom se pokusili během tohoto léta sehnat peníze alespoň na zabezpečení chrámové lodi tak, aby do ní nemohli vandalové vnikat. Přesněji, je třeba vyměnit dveře, okna, rekonstruovat mříže, zabezpečit loď alarmem. To si vyžaduje investici řádově několika desítek tisíc korun. Pokud se nám nepodaří do následující zimy alespoň toto, hrozí chrámové lodi a její unikátní výzdobě zničení.

Jak se tedy zachováme? Budeme nadále jako region směřovat k sexlandu proslavenému night cluby, nebo se začneme systematicky starat o kulturní dědictví předcházejících generací? Projevíme lidskou důstojnost, nebo se nečinností ztotožníme s ubožáky slintajícími štěstím nad počmáranou zdí? Projevíme se jako lidé, jako obec, nebo – nebo se sejdeme v pekle?

Prosím všechny občany tohoto města a kraje, jimž není lhostejný osud Strážného vrchu: pokud chcete z dobré vůle přispět finančním darem na základní ošetření zdejšího kostelíku, pošlete svůj dar na konto KB Rumburk, č. 4012690297/0100, konst. symbol 379. Bůh vám zaplať! Výsledky sbírky budou ohlášeny. Dárcům bude umožněna kontrola využití získaných prostředků.

otec Antonij Drda, duchovní správce pravoslavné církevní obce v Rumburku

Tisk Tisk | E-mail E-mail