Lužická nemocnice otevírá

Tištěné noviny 07/1999 | 8. 4. 1999 | Nezařazené

1.4.1999 bylo otevřeno nově zbudované gyn.-por. oddělení v Lužické nemocnici v Rumburku. Pracoviště se nachází v místě bývalého očního oddělení (budova chirurgie). Oddělení se skládá z části porodnické a z části gynekologické a nabízí služby v plném rozsahu lůžkového oddělení tohoto typu – tj. komplexní služby porodnické, gynekologickou operativu, drobné gynekologické výkony, jako umělé přerušení těhotenství, kyretáže apod. Dále zajišťuje sonografická (ultrazvuková) vyšetření těhotných i gynekologických pacientek a v neposlední řadě i odborné poradny pro riziková těhotenství a diagnostiku a léčbu přednádorových a nádorových gynekologických onemocnění. Akutní péče je zajištěna pohotovostní službou 24 hodin denně. V rámci komplexní péče je samozřejmě možná i účast otce při porodu či pobyt na několika nadstandarních pokojích, vybavených vlastním sociálním zařízením. Podrobnosti o ordinačních hodinách jednotlivých pracovišť se budou moci pacientky dozvědět u svých obvodních gynekologů.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/04/08/luzicka-nemocnice-otevira/