Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sdružení Pro Horní Jindřichov beseduje s občany

Občanské sdružení „Pro Horní Jindřichov“ uskutečnilo v sobotu 27.3. a v neděli 28.3. 1999 v restauracích v Horním Jindřichově celkem čtyři setkání s občany této části Rumburku. Cílem setkání bylo informovat obyvatele Horního Jindřichova o záměrech sdružení a vysvětlit jim značné možnosti, které jim odloučení od Rumburku v budoucnu může přinést. Zájemcům o informace bylo vysvětleno, že základem příjmů obce jsou odvody z daní a místních poplatků, dotace, příspěvky z fondů atd. a takto fungují stovky podobných obcí v republice. Řada těchto souvislostí byla vysvětlena na zkušenostech a výsledcích obcí Jiřetín (Vesnice roku 1998) a Dolní Podluží, jejichž starostové budou pozváni na besedu na některém dalším setkání.

Sdružení bude pravidelně pořádat „konzultační hodiny“, na kterých bude obyvatelům obce poskytovat poradenskou službu ve věci ochrany zájmů při stavební činnosti v obci v souvislosti s výstavbou silnice I/9 a hraničního přechodu, při řešení otázky zaměstnanosti a možností podnikání, zvláště ve službách navazujících na pohyb na hraničním přechodu Horní Jindřichov – Neugersdorf. Zvláštní pozornost bude věnována spolupráci s podnikatelskými subjekty, kterým v minulém období bylo v katastru obce bráněno v podnikání vzhledem k závazkům města nepřipustit v této zóně konkurenci společnosti Tranzit servis Rumburk, s.r.o., a Julie Vachtová, s.r.o. Poměrně snadno lze vyjádřit, o kolik pracovních příležitostí rumburská radnice se svými „obchodními partnery“ obec ochudila. Další aktivitou sdružení bude vydývání „Informačního zpravodaje Horního Jindřichova“, který bude obyvatelům a podnikatelům obce poskytovat informace o dalších záměrech v obci a zahájení činnosti Informačního střediska Horní Jindřichov, včetně již fungující internetové domény ( www.horni-jindrichov.cz ).

Na setkání zazněla řada kritických připomínek zejména k těmto oblastem života obce: čistota v Horním Jindřichově, likvidace PDO, opravy a výstavba místních komunikací – zejména chodníků, doprava (autobusy), téměř nulový vliv lidí z Horního Jindřichova na dění ve městě Rumburku, nezájem městského úřadu o dění v obci. Zvláště citlivou je dle diskuze na setkání informovanost veřejnosti o programu výstavby komunikace I/9 a hraničního přechodu a dohady o machinacích s pozemky v územ budoucí výstavby komunikace I/9 a hraničního přechodu. Dalším programem sdružení bude Hornojindřichovská merenda, která se uskuteční dne 17. dubna 1999 v restauraci Hvězda. Výstava dokumentů prokazující desetimilionové příjmy města Rumburku na území Horního Jindřichova z kamionové přepravy, ze kterých tato část Rumburku neměla nic, a „Country festival E9″, se uskuteční ve dnech 29. a 30.5.1999 v prostorách parkoviště TIR. Sdružení „Pro Horní Jindřichov“ se také rozhodlo pomoci získat prostředky, kterými by bylo možno uhradit škole v Horním Jindřichově náklady na dopravu dětí do plaveckého bazénu, což Městská rada v Rumburku odmítla vzhledem k nutnosti plnit své finanční závazky ke svým soukromým obchodním partnerům. Krom toho musela městská rada přihlédnout i k tomu, že město zaplatilo zaměstnancům městského úřadu bowling u pana Pešťáka. Družstvo Městského úřadu Rumburk dosáhlo pak v soutěži v bowlingu velmi pěkný úspěch. To by žáci školy z Horního Jindřichova plaváním rozhodně nedokázali, tedy takto úspěšně reprezentovat město.

Potěšující je, že řada občanů se rozhodla aktivně se podílet na činnosti sdružení a stala se členy spolku „Pro Horní Jindřichov“, který bude vytvářet své odborné komise.

Tisk Tisk | E-mail E-mail