Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva pro knihu

U příležitosti vydání publikace o městu Rumburk městská rada rozhodla svým usnesením číslo 224/99 písm. e) zahájit jednání s firmami (podnikatelskými subjekty) o jejich spoluúčasti na vydání knihy. Upozorňujeme proto případné zájemce, že pokud se chtějí podílet na vydání výše zmíněné publikace, mohou své nabídky (včetně adresy, popř. jiného spojení) volat na tel. 0413/33 23 00 nebo faxové číslo 0413/33 25 69 a je také možno je zaslat na adresu MěÚ Rumburk, tř. 9. kvěna 1366/48, 408 01 Rumburk. Bližší podrobnosti budou sděleny při osobním jednání nebo přímo na výše uvedeném tel. čísle Ing. Sykáčkem.

Tato výzva není určena pouze pro podnikatelské subjekty. Možnost přispět jakoukoliv částkou má samozřejmě každý občan našeho města, a to v České spořitelně, a.s., v Rumburku na číslo účtu 1038-701754-438/0800 pod variabilním symbolem 700.

Tisk Tisk | E-mail E-mail