Nabídka pronájmu objektu kina MARX

Tištěné noviny 08/1999 | 22. 4. 1999 | Nezařazené

Podmínky pronájmu:

provozování kina – hrací profil min. 3 dny v týdnu (6 představení)

investice a údržba objektu na náklady nájemce

nájemné 1,- Kč/rok

převzetí výkonu práv a povinností vůči nájemníkům bytů – bez nároku

na náhradní ubytování po dobu rekonstrukce objektů

dodržení regulace nájemného po dobu platnosti státní regulace této položky

podnájem bytů a nebytových prostor po celou dobu nájmu.

Informace sdělí majetkový odbor MěÚ Rumburk, tel.: 0413/33 21 81.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/04/22/nabidka-pronajmu-objektu-kina-marx/