Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Víte, že…

Z obsažné dědičné smlouvy z roku 1566 se dozvíme i další celkem zajímavé věci. Například, že v Rumburku v této době existovalo panské sídlo, pivovar, panský dvůr a stodoly pro 80 kusů hovězího dobytka a 1.400 ovcí. Na panských polích je počítáno se setím 88 korců žita, 206 korců ovsa, 3 korců hrachu a 6 korců lnu. Na 6 rybníků bylo počítáno s množstvím 2.400 ryb na semeno. Cena 100 cihel z panské cihelny činila 5 bílých grošů. Také bylo zapo- čato s novostavbou pro vrchnostenské byty. Pravděpodobně se jedná o sgrafitový dům zbořený roku 1956.

Do roku 1485 byl Rumburk zvláštní léno tolštýnského panství. Jiří ze Šlejnic přesídlil r. 1559 do nového zámku v Rumburku. Vydal nový policejní řád pro město a dbal hlavně na vystavení propouštěcích listin, jimiž panstvo povolovalo nebo odepíralo poddaným přestěhování. Zemřel 27. září 1565. Jeho náhrobní kámen je dodnes připevněn na východní straně kostela sv. Bartoloměje, který dal postavit r. 1545 na místě dřevěného kostela z první poloviny 13. století.

Poznámka: korec = 28,7 arů

Dle materiálů uložených v městském muzeu laskavě zapůjčených ředitelkou pí Hildebrantovou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail