Informační středisko LORETA

Tištěné noviny 09/1999 | 6. 5. 1999 | Nezařazené

tř. 9. května, 408 01 Rumburk, tel. 0413/33 45 36

Zveme Vás:

na výstavu obrázků paní Barbory Štísové. Výstava potrvá celé léto a můžete si i obrázky koupit.

Přijímáme:

bezplatnou studetskou výpomoc při průvodcování v Loretě, nenabízíme Vám peníze, ale možnost, jak příjemně a smysluplně strávit prázdniny

Dobrá zpráva:

Hodiny na Loretě už zase jdou dobře. Městský úřad zaplatil opravu motoru, pan Bláha elektromotor opravil a pan Grštschel hodiny nastavil. Všem děkuji!

Informuje:

Česká katolická charita, Vladisla-vova 12, 111 37 Praha 1 pořádá pomoc Kosovu. Číslo účtu, kam můžete přispět, je: KB Praha, č.ú. 182-941-011/0100, var. sym. 9078. Bližší informace se dozvíte na tel.č. 02/96 24 33 30 nebo na internetu pod e-mailem: sekretariat@charita.cz. Sbírku povolilo Ministerstvo vnitra ČR č.j. VS/3-555/99-91.

Citát:

Je máj, lásky čas, proto se zamilujeme, půjde nám potom všechno lépe.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/05/06/informacni-stredisko-loreta-3/