Informace ze zdravotnictví

Tištěné noviny 10/1999 | 20. 5. 1999 | Nezařazené

Dne 28. dubna 1999 se uskutečnila valná hromada 1. Zdravotní Rumburk, a.s., na které mimo jiné Ing. Krejčí, ředitel Lužické nemocnice, informoval přítomné o tom, že 22. března 1999 nemocnice získala registraci na nové odbornosti, což znamená, že od 1.4.1999 zajišťuje zdravotní činnost v oborech chirurgie, interna, pediatrie, gynekologie s porodnicí, anesteziologie a resuscitace, radiodiagnostika, klinická biochemie, tuberkulóza a respirační nemoci. Dále valná hromada schválila odvolání dozorčí rady ve složení Ing. Ota Krejčí, MUDr. Petr Vondráček a pan Jan Rein a jmenování nové dozorčí rady ve složení MUDr. Petr Vondráček, pan Jan Rein a p. Milan Ledvina (volení zaměstnanci).

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/05/20/informace-ze-zdravotnictvi/