Informační středisko LORETA

Tištěné noviny 13/1999 | 15. 7. 1999 | Nezařazené

rn1305 LORETA

tř. 9. května, 408 01 Rumburk, tel. 0413/33 45 36

 

Sděluje:

že od 1. 7. je otevřeno v Loretě i v neděli od 9.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin.

Informuje, že:

16. 6. proběhlo setkání kulturních, sportovních, občanských a církevních aktivit se starostou města;

17. 6. bylo jednání pracovní skupiny pro cestovní ruch na Euroregionu NISA;

23. 6. proběhlo setkání Komise pro přeshraniční spolupráci při městském úřadu.

Účelem všech těchto jednání je výměna informací, které zkvalitní rozvoj cestovního ruchu.

Upozorňuje:

na konání výstav v Litoměřicích.

17. – 25. 9. 1999 – Zahrada Čech;

30. – 31. 10. 1999 – Česká výstava drobného zvířectva;

11. – 13. 11. 1999 – ŠKOLA 99;

11. – 13. 11. 1999 – OFFICE 99.

INFORMACE

o návštěvě prezidenta republiky Václava Havla s chotí budeme z časových důvodů informovat v dalším vydání Rumburských novin.

Přejeme všem hezké prázdniny, klidnou dovolenou a přijďte do Lorety!

Ing. R. Paslavská

Citát

„Pro štěstí lidí je především žádoucí, aby byli svorni, a čím více tím vznikne kontaktů a vzájemných sympatií, tím lépe“.

L.N. Tolstoj

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/07/15/informacni-stredisko-loreta-6/