Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nová rubrika – Právní poradna

Máte problém a nechcete jít sami za právníkem? Nebo vám finanční situace neumožňuje využít poskytované právní služby? Nebo se domníváte, že podobný problém nemáte jen vy sami a jeho řešení by mělo být zveřejněno?

Využijte možnosti naší právní poradny, kde se vám na případné dotazy bude odpovídat Mgr. Marta Hrubešová, advokátní kancelář, Národní 3003, Varnsdorf, tel.: 0413/37 44 51, 0606/88 07 12.

Před několika dny jsem se dozvěděl, že se změnil vlastník domu, ve kterém mám pronajatý byt. Jaké důsledky může mít tato okolnost pro mě jako nájemníka domu?

Na Vašem postavení nájemníka se v této chvíli v podstatě nic nemění, jelikož podle § 680 odst. 2 občanského zákoníku vstupuje nový vlastník nemovitosti v plném rozsahu do práv a povinností původního pronajímatele bytů v tomto domě. Z tohoto důvodu není ani nutno sepisovat nové nájemní smlouvy, jak se často noví pronajímatelé domnívají. Tato možnost však zde nepochybně je, přičemž nová nájemní smlouva bude poté pouze věcí dohody pronajímatele a nájemníka. Často se stává, že noví vlastníci nemovitostí předkládají nájemníkům nájemní smlouvy, které je více či méně znevýhodňují, a nájemníci v obavách, aby nepřišli o byt, tyto podepíší. Podobné obavy nájemníků jsou však skutečně neopodstatněné. Smlouva je dvoustranným právním úkonem, a proto mohou podpis nové nájemní smlouvy vždy odmítnout, v důsledku čehož se na jejich nájemním vztahu nic nemění, jelikož zůstává v platnosti původní nájemní smlouva.

Pokud by chtěl pronajímatel dát nájemci výpověď z bytu, musel by postupovat v souladu s občanským zákoníkem tj. zejména s § 711, v němž jsou uvedeny jednotlivé výpovědní důvody (odmítnutí podpisu nové nájemní smlouvy mezi ně rozhodně nepatří), a § 712, který upravuje bytové náhrady. Jinou stranou problému ovšem je otázka nájemníků, kteří žádnou předchozí písemnou nájemní smlouvu nemají. Tato situace není tak neobvyklá, jelikož povinnost uzavírat nájemní smlouvu v písemné formě stanovil občanský zákoník (§ 686) až od 1.1.1995, přičemž do té doby postačovala např. nájemní smlouva ústní. V tomto případě lze, v zájmu právní jistoty obou stran a po jejich dohodě, uzavření nové nájemní smlouvy doporučit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail