Výzva

Tištěné noviny 14/1999 | 26. 8. 1999 | Nezařazené

Fotokroužek Kruhu přátel muzea Varnsdorf zve začínající i pokročilé fotografy do svých řad. Foto-klub se schází pravidelně každé první úterý ve varnsdorfském muzeu v 19.00 hodin. První schůzka se uskuteční 7. září. Podrobnější informace získáte na tel. čísle 0413/ 37 21 93

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/08/26/vyzva-2/