Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktuality z Farní charity – Aktuality z Farní charity

Nová adresa FCH Rumburk

od 10. září 1999 je nová adresa kanceláře a farního šatníku – ul. Sukova 1055, (naproti gymnáziu, bývalé OSP, ve dvoře za MP Rumburk) tel. 0413/33 27 74, vedoucí FCH – Zdena Ondrušová;

farní šatník, otevřený každé úterý od 14.00 hodin do 16.00 hodin rovněž v Sukově ulici 1055, bude fungovat podle nových pravidel – nyní je určen všem občanům, kteří chtějí získat za minimální cenu ošacení i jiné věci pro celou rodinu. Přijďte se informovat!

Co se podařilo:

za velký úspěch považujeme to, že se nám podařilo citlivým a hluboce lidským přístupem zkvalitnit život, zlepšit zdravotní stav a vrátit chuť do života několika rumburským nepřizpůsobivým občanům;

v rámci projektu „Pryč se samotou“ a k „Roku seniorů“ se podařilo připravit několik akcí: cestopisnou přednášku o Nikaragui, zájezd do Litoměřic a Doksan pro farníky a další zájezd pro seniory na „Hudební odpoledne v St. Marienthalu“;

poskytli jsme oblečení pro děti kosovských uprchlíků vracejících se do svých domovů;

navázali jsme spolupráci s mezinárodním centrem „Potkávání“ v St. Marienthalu v Německu;

intenzivně pracujeme na přípravě projektů k získání finančních prostředků na rozšíření služeb pro potřebné obyvatele našeho města a lidi v nouzi;

organizujeme finanční pomoc obětem zemětřesení.

Chceme poděkovat:

Městu Rumburk za poskytnutí prostor FCH;

farnímu úřadu, odboru školství, kultury a soc. věcí MěÚ Rumburk, městskému úřadu, úřadu práce a informačnímu středisku v Loretě za dobrou spolupráci;

pí Pauerové z PELE MELE, pí Kratinové ze Zelené lékárny v Podhájí a pí Menšíkové za vybavení a sunary pro kosovské novorozence do Stráže pod Ralskem;

společnosti Petrů & Černý za finanční dar, kterým jako první podpořili činnost FCH;

dík patří i dalším individuálním dárcům a zvláště všem dobrovolným pracovníkům FCH;

Pro ty, kteří chtějí podpořit činnost FCH: č.ú. Česká spořitelna 4007 452 438/0800.

Tisk Tisk | E-mail E-mail