Dražba

Tištěné noviny 17/1999 | 7. 10. 1999 | Nezařazené

Dne 13. října 1999 se od 14.00 do 16.00 hodin v areálu bývalých kasáren (v ul. Královské) uskuteční dražba movitého majetku z vlastnictví města Rumburk. Prohlídka dražených předmětů se uskuteční taktéž 13. října v areálu bývalých kasáren v době od 10.00 do 14.00 hodin.

Soupis dražených věcí je k dispozici na ekonomickém odboru MěÚ v Rumburku.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/10/07/drazba-2/