Nové známky

Tištěné noviny 17/1999 | 7. 10. 1999 | Nezařazené

Odbor KV a SSÚ upozorňuje, že od 1. listopadu 1999 začíná nové svozové období a je potřeba zakoupit si známky na popelnice, kontejnery nebo pytle na směsný odpad. Zimní svozové období trvá od 1.11.1999 do 30.4.2000. Prodejní místa: TS, s.r.o., Rumburk; MěÚ Rumburk, odbor KV a SSÚ; RYO, s.r.o., Rumburk II – Horní Jindřichov; Bistro, Rumburk III – Dolní Křečany.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/10/07/nove-znamky/