Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dvacátý osmý říjen 1918 – největší den našich dějin

Tak nazval své pojednání ve zvláštní příloze deníku „VENKOV“ ze dne 28. října 1928 Dr. František Loskot. V ten den, píše dále, obnoven byl český stát svrchovaný a nezávislý, tak nezávislý, jak starý stát nikdy nebyl. A český národ tolik odstrkovaný monarchií habsburskou stal se národem svobodným, jsa provázen přátelstvím a sympatiemi velikých, ušlechtilých národů světa. Vlastní stát – toť nejlepší a nejbezpečnější prostředek k zajištění národní existence, k umožnění nejvyššího rozmachu kulturního i hospodářského, k rozvinutí všech sil, nadání a ku zdokonalení charakteru národa.

František Škroup ve své knize „28. říjen 1918″ napsal:

„28. říjen 1918 nebyl náhodou a nebyl improvizací. Československá revoluce nevznikla přes noc. Rodila se a rostla ze stínů Bělohorských mučedníků, nabírala své síly v celém novodobém obrození národa a organizovala a množila svou pohotovost po celé desítky let politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje národa v novém věku.“ Dále píše se v tomto čísle „VENKOVA“ o prohlášení samostatnosti na Václavském náměstí:

Od pomníku svatého Václava odjelo předsednictvo Národního výboru doprostřed náměstí Václavského, naplněného ve všech prostorách jásajícím lidem. Tu byl proklamován samostatný stát československý. Za hlubokého ticha promluvil Jiří Stříbrný, poslanec. „Národní výbor vám oznamuje, že svobodný a samostatný stát československý jest skutkem. Po třechstech létech jsme znovu svobodni. Nepracovali a nebojovali jsme nadarmo. Pozdravujme Masaryka a Wilsona, pozdravujme své legie!“

Zároveň s vyhlášením samostatného státu byl vydán i první zákon a manifest Národního výboru ke všemu lidu. Převzata byla veškerá moc, úřady atd. Rovněž je v tisku uvedena reakce cizích mocností, například:

Odpoledne dostavil se do Národního výboru generální konsul německý Gepsattel, jenž blahopřál k prohlášení samostatného státu, vyslovil uznání nad zachováním vzorného pořádku při revoluci, při níž osobní bezpečnost příslušníků německé říše byla zabezpečena. Sdělil také, že Německo nežádá ani jediné pídě půdy „Deutsch Böhmen“. 30. října dostavil se do Národního výboru také generální konsul švýcarský a blahopřál k prohlášení státu československého.

Tolik z předlouhého, zajímavého a dnes již historického tisku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail