Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Probíhá celostátní propagační akce Týden knihoven?

rn1804 Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě. Zájem uživatelů si dokázaly udržet navzdory celkové orientaci naší společnosti na materiální hodnoty, navzdory velmi skromným finančním dotacím i navzdory tomu, že už devět let trvá jejich snaha o vytvoření aktuálních legislativních pravidel pro vlastní činnost.

Knihovny patří k nejvýznamnějším nástrojům, jimiž stát naplňuje požadavek všeobecné dostupnosti zakotvený v Listině lidských práv a svobod. Nabízejí veřejnosti buď bezplatný, nebo velmi levný přístup k nejširší možné škále informačních zdrojů. Zatímco ještě rok po sametové revoluci znaly knihovny nové informační technologie spíše z doslechu, dnes zhruba 60 % profesionálních knihoven pracuje s automatizovanými knihovnickými systémy, které jsou základní podmínkou služeb na evropské úrovni.

Nové informační technologie a nové knihovnické služby zásadně mění charakter knihovny a knihovnické profese.

Knihovny nabízejí dětem, mládeži a dospělým majoritní společnosti i menšin kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože knihovny na tomto poli čelí obrovské konkurenci a jejich služby nikdo nemusí využívat povinně, navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje se i využívání knihovních fondů. Knihovny tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovaní vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu.

Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě tato funkce je zdůrazňována v evropském i světovém měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí. Nejen v týdnu knihoven, ale po celý rok se může každý přesvědčit, co všechno mu knihovny nabízejí.

Letošní celostátní propagační akce Týden knihoven, která se uskutečňuje ve dnech 18. – 24. října, probíhá pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála. Tato akce byla zahájena velkým knihovnickým happeningem na Staroměstském náměstí v Praze, za účasti knihovníků z celé republiky.

Městská knihovna v Rumburku věnuje tento týden dětem a mládeži v zájmu podpory dětského čtenářství. Kromě možnosti bezplatných dětských přihlášek vyhlásila knihovna pro děti literární soutěž a připravila setkání se spisovatelem Janem Suchlem pro ZŠ Jiříkovská, ZŠ Dolní Křečany a Gymnázium Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail