Protidrogová komise žádá

Tištěné noviny 18/1999 | 21. 10. 1999 | Nezařazené

Žádáme spoluobčany, aby ohlásili městské policii nálezy injekčních stříkaček, zvláště pokud se v nějakém místě opakují. Při případné manipulaci s nalezenými stříkačkami je třeba postupovat opatrně, protože jsou považovány za infekční materiál – při poranění hrozí nákaza žloutenkou.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/10/21/protidrogova-komise-zada/