Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starosta Rumburku konečně předsedou

V úterý 12. října byl na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska rumburský starosta Jan Sembdner zvolen předsedou tohoto sdružení.

Jednání dále pokračovalo zprávou o činnosti příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf, kterou podal MUDr. Jára s tím, že by tato nemocnice chtěla do budoucna poskytovat některé semiambulantní služby. Od MUDr. Kubra obdrželi přítomní starostové kompletní informace o hospodaření 1. Zdravotní Rumburk, a.s., které je vyrovnané, a o dalších plánech rozvoje. MUDr. Kučera informoval o předpokládaném rozvoji příspěvkové organizace Zdravotní záchranná služba okresu Děčín s tím, že je v plánu zakoupení nového sanitního vozu v hodnotě 2 mil. Kč (finanční prostředky z ÚVD). Dalším bodem jednání bylo předjednání návrhu okresního rozpočtu na rok 2000, přičemž z tohoto návrhu vyplývají dvě základní varianty. Územně vyrovnávací dotace na okres Děčín je 29,4 mil. Kč na rok 2000. V obou variantách je návrh 2/3 dát okresu Děčín a třetinu dát obcím, přičemž rozdělení této třetiny je možné několika způsoby. V první variantě by 7 mil. Kč bylo přiděleno na děčínský zámek (zřízení muzea loutek) a další cca 3 mil. Kč na realizaci neveřejné radiotelefonní sítě. Je možná i další varianta s tím, že z těchto 7 mil. Kč by 4 mil. Kč přiděleny do Děčína na zámek, 2 mil. Kč by byly věnovány na realizaci okresního psího útulku, který se jeví jako velmi potřebný, a 1 mil. Kč by byl jako účelová dotace Rumburku na realizaci projektu průmyslové zóny. Toto jsou varianty, pokud by nedošlo k rozdělení oněch cca 10 mil. Kč mezi obce. V případě dělení těchto prostředků mezi obce je v návrhu rozdělení prostředků podle daňové výtěžnosti jednotlivých měst a obcí.

Starostové Šluknovského výběžku byli též mimo jiné seznámeni prostřednictví p. Ing. Richtera, přednosty železniční stanice v Rumburku, s projektem regionálního a informačního centra ČD.

Tisk Tisk | E-mail E-mail