Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stručně z dění ve městě

8. října byly podepsány smlouvy s panem Honzíkem, které budou taktéž předloženy na jednání MZ;

v pondělí 11. října se uskutečnila schůzka bezpečnostních složek města, které byly upozorněny na to, že město má zájem od 1.11.1999 znovu zprovoznit systém regulace. Městská rada byla s celým obsáhlým materiálem, týkajícím se problematiky zprovoznění parkoviště TIR, seznámena;

12. října se uskutečnilo jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které mělo na programu problematiku poskytování akutní a ambulantní péče ve Šluknovském výběžku, transformaci sdružení, financování českých podílů projektů Phare CBC 2000-2006 a volbu nového předsedy sdružení, kterým se stal pan Jan Sembdner;

13. října proběhlo jednání s firmou Četrans z Ústí nad Labem. Z jednání vyplynulo, že oboustranný zájem trvá. Dále bude záležet na dohodě s jejich děčínskou pobočkou o podmínkách přemístění do prostoru parkoviště;

14. října bylo na jednání městské rady projednáváno narovnání vztahů s firmou Tranzit servis a Julie Vachtová týkající se pozemků pod motorestem Track a spediční budovou;

14. října proběhlo jednání se společností FCA, která převzala závazky a pohledávky společnosti ATS, na kterém bylo řešeno ručení města 5 mil. Kč firmě ATS;

14. října se starosta města zúčastnil zahájení NISAINVESTu v Liberci, kde se mimo jiných prezentuje také město Rumburk;

15. října se v Děčíně za účasti starostů měst a obcí jižní části okresu uskutečnilo projednávání okresního rozpočtu pro rok 2000;

15. října se uskutečnilo za přítomnosti pana Švába jednání s předsedou prezidia, předsedou dozorčí rady a předsedou výkonného výboru Pozemkového fondu o tom, jak dořešit pozemky státu, Pozemkového fondu v lokalitě Parkoviště TIR v Rumburku. Při jednání bylo zvlášť přistupováno k zaasfaltovaným pozemkům, jejichž řešení je problematické. Dále bylo jednáno o nabytí pozemků do vlastnictví města pro průmyslovou zónu, do které bude parkoviště s největší pravděpodobností zahrnuto, a tím by se dořešila i druhá část pozemků (zelené plochy);

22. října se v Děčíně uskuteční porada starostů;

25. – 26. října se starosta města zúčastní setkání starostů pověřených měst a obcí;

26. října se na rádiu Crystal opět uskuteční veřejná diskuze se starostou města Rumburk Janem Sembdnerem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail