Nabídka prodeje nemovitostí z vlastnictví Města Rumburk

Tištěné noviny 19/1999 | 4. 11. 1999 | Nezařazené

rn1908

Dům č.p. 515 s pozemky, Pražská ul. v k.ú. Rumburk
Prodejní cena: 1.477.000,- Kč

rn1909

Dům č.p. 35 s pozemky, Starokřečanská ul. v k.ú. Dolní Křečany
Prodejní cena: 1.563.000,- Kč

rn1910

Dům č.p. 523 s pozemky, Lipová ul. v k.ú. Rumburk
Prodejní cena: nájemník 388.000,- Kč; ostatní 424.000,- Kč

rn1911

Dům č.p. 1041 s pozemky, Střelecká ul. v k.ú. Rumburk
Prodejní cena: 283.000,- Kč

rn1912

Dům č.p. 370 s pozemky, Rolnická ul. v k.ú. Horní Jindřichov
Prodejní cena: 683.000,- Kč

Panelový dům

Dům č.p. 714 a 715 s pozemky, Polní ul. v k.ú. Rumburk s podmínkou přechodu práv a povinností z kupní smlouvy o dodávkách tepla a TUV a dále s podmínkou převzetí práv a povinností ze smlouvy o zavedení a provozování vícekanálového televizního systému.
Prodejní cena: 2.243.000,- Kč

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/11/04/nabidka-prodeje-nemovitosti-z-vlastnictvi-mesta-rumburk-2/