Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Cokoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili

Těmito slovy z evangelia sv. Matouše bylo provázeno v pondělí 15. listopadu slavnostní otevření a vysvěcení nových prostor Farní charity v Rumburku. Vysvěcení se ujal prezident Diecézní charity Litoměřice Mons. Milan Bezděk. Pozvání přijala i ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, čelní představitelé města Rumburk, pracovníci sociálního odboru MěÚ, duchovní správci farní obce z Rumburka a Jiříkova, přátelé a spolupracovníci farní charity.

Ve své úvodní řeči vedoucí rumburské farní charity Zdeňka Ondrušová připomněla celou historii organizace ve městě, vyzdvihla zejména ochotnou, dobrovolnou a bezplatnou činnost pí Vlasákové a jejích spolupracovnic, které položily základy charitativní pomoci bližním, a seznámila přítomné se současnými aktivitami. Za uplynulých pět měsíců od otevření centra charity je rozpracováno pět projektů. Mezi nimi i program s názvem „Pryč se samotou“, který se věnuje starším spoluobčanům. jeho prostřednictvím se např. uskutečnily dva zájezdy do litoměřické diecéze a do německého St. Marienthalu.

V nejbližší době se má rozjet práce s mládeží z tzv. asociálních rodin, která bude především spočívat v organizování jejího volného času a poradenství. K této práci bude mimo jiné sloužit i jedna ze tří místností farní charity, jakási klubovna a společenská místnost zároveň. Farní charita není uzavřená, osamocená a čistě jednostranná organizace, ale otevřená a kooperující aktivita, která se např. zapojila i do celostátního programu Prevence kriminality, jenž je v Rumburku koordinován z městské policie. Její pravé poslání velice trefně charakterizoval Mons. Milan Bezděk, který o otevření charity řekl: “ … není to otevření úřadu, ale otevření se všem potřebným …“

Tisk Tisk | E-mail E-mail