Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Řídící výbor regionu Nisa projednal na svém zasedání dne 19. listopadu 1999 vyhlášení výzvy z programu ZZ 9621.01.04 k předkládání návrhů na projekty z FMP. FMP podporuje neinvestiční akce, které napomáhají rozvoji přímých kontaktů a prohloubení spolupráce mezi lidmi a institucemi v české, německé a polské části regionu Nisa. O dotaci z FMP mohou žádat všechny neziskové instituce se sídlem v regionu Nisa, vymezeného územím okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec n. N., Semily a části okresu Děčín (Šluknovský výběžek).

Bližší informace zájemci obdrží u regionálního Sekretariátu FMP na adrese: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 2, 460 01 Liberec 4, tel./fax: 048/522 62 82, tel.: 522 62 62, 522 62 79, 522 62 83. Po stanovení finančního rámce budou čtenáři seznámeni s celým zněním výzvy.

Tisk Tisk | E-mail E-mail