Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O prodeji a používání pyrotechnických předmětů

Obecní živnostenský úřad při Městském úřadu v Rumburku s nadcházejícím prodejem pyrotechnických výrobků v tomto období závěru roku chce tímto informovat veřejnost (zejména pak prodejce) o některých podmínkách stanovených k prodeji pyrotechnických výrobků a zacházení s nimi tak, jak to stanoví podmínky dle zvláštního předpisu, a to vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., jež stanoví klasifikaci pyrotechnických výrobků a základní požadavky na tyto předměty včetně jejich uvádění do oběhu, jejich přepravu, skladování a podmínky k jejich užití. Prodej a používání pyrotechnických předmětů je dán ustanovením § 8 této vyhlášky.

Po zkušenostech uplynulých let se stále vyskytují prodejci, kteří pyrotechnické předměty chtějí prodávat na stáncích a jiných tržních místech, ačkoli tak mohou činit pouze v případě prodeje pyrotechnických předmětů jen třídy I a podtřídy T0. Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zařízení se nevyžaduje stavební povolení (zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). Předměty této třídy – podtřídy mohou být prodávány osobám mladším 18 let. Ostatní pyrotechnické výrobky takto nesmějí být prodávány. Dále je stanovena podmínka k prodeji pyrotechnických předmětů vyšší třídy II a podtřídy T1, že mohou být prodávány jen osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače (prodavač je povinnen ověřit si, zda kupující splňuje podmínku). Tyto výrobky musí být opatřeny návodem k používání v českém jazyce nebo slovenském jazyce, datem, do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován, nebo datem výroby a spotřební dobou, označením výrobce nebo dovozce, třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení k uvedení do oběhu. Návod použití u pyrotechnických předmětů třídy III a podtřídy T1 musí obsahovat též návod ke zničení selhávek (§ 3 této vyhlášky).

Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T0 musí být na svém povrchu nebo v nejmenším prodejním balení opatřeny jednoduchým návodem k používání v českém jazyce nebo slovenském jazyce, označením dovozce nebo výrobce, třídou nebo podtřídou stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení pyrotechnického předmětu k uvedení do oběhu (§ této vyhlášky).

Vzhledem k tomu, že nesprávným prodejem a nevhodným zacházením s pyrotechnickými výrobky dochází často k těžkým úrazům lidí, chceme tímto veřejnost informovat o některých podmínkách souvisejících s prodejem těchto výrobků.

Tisk Tisk | E-mail E-mail