Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

Se svým kamarádem jsem uzavřel před dvěma lety sázku o 500,- Kč. Přestože sázku prohrál, odmítnul mi dohodnutou částku zaplatit. Mohu se v této věci obrátit na soud?

Problematika sázky a hry je upravena v § 845 občanského zákoníku. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení nelze vymáhat nejen výhry ze sázek a her, ale ani případné pohledávky z půjček poskytnutých vědomě do sázky hry. Jde o tzv. naturální závazky, což znamená, že jsou nežalovatelné, avšak pokud již takováto pohledávka byla splněna, nelze se domáhat vrácení tohoto plnění, jelikož se nepokládá za bezdůvodné obohacení. Je nutno podotknout, v souladu s § 846 občanského zákoníku, že výše uvedené neplatí v případě výherního podniku, který provozuje stát nebo který byl úředně povolen.

Můj dobrý známý uzavřel před rokem smlouvu o půjčce a já jsem jedním z jeho ručitelů. Před měsícem zemřel. Má tato skutečnost nějaký vliv na trvání mého ručení?

Ručitelský závazek nezaniká smrtí dlužníka, jelikož se neváže k jeho osobě, ale k pohledávce věřitele. Nadále proto ručíte za splnění dluhu tak, jak jste se k tomu zavázal. Pokud jde o případnou odpovědnost dědiců, tato je omezena výší ceny jimi nabytého dědictví.

Nedávno jsme začal jednat se stavební firmou o tom, že provede přístavbu k mému domu. Tato firma mi předložila smlouvu o dílo, ve které je uvedeno, že vlastníkem materiálu, a tedy i následně provedené přístavby je zhotovitel, a to až do úplného zaplacení ceny díla. Je toto ustanovení v souladu se zákonem?

Podle mého názoru není. Jakékoliv přístavby, nástavby, vestavby či jiné stavební úpravy existujících staveb jsou zákonem pokládány za součást věci a jako takové náleží jejímu vlastníku, tedy v tomto případě Vám. Jak uvádí § 120 občanského zákoníku – součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Lze tedy konstatovat, že výše uvedené ustanovení smlouvy o dílo je neplatné pro jeho rozpor se zákonem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail