Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prevence se musí vyplatit

Zásady správného používání platební karty

Základním předpokladem pro bezpečné používání karty je to, že si klient musí uvědomit, že platební karta je totéž jako hotové peníze. Podle toho musí s kartou zacházet.

Je nutné chránit magnetický proužek karty před mechanickým poškozením (poškrábáním), před zmagnetizováním. Ke zmagnetizování může dojít např. mobilním telefonem, magnetickým zapínáním kabelek, počítačem.

Musíte zachovávat v tajnosti PIN – za žádných okolností nikomu nesdělovat (ani rodinným příslušníkům, zaměstnancům banky, orgánům Policie ČR) a nezaznamenávat si PIN.

Při převzetí karty si ji ihned podepište a pořiďte si kopii podepsaného podpisového proužku karty.

Kartu mějte oddělenou od osobních dokladů.

Pravidelně kontrolujte přítomnost karty; ideálním řešením je např. nosit kartu v peněžence – je zde vysoká pravděpodobnost, že ztráta karty bude brzo odhalena.

Pozorně kontrolujte výpisy z účtu. Při jakékoliv nesrovnalosti je nutné neprodleně informovat banku a požádat o prověření transakce (předložení prodejního dokladu od obchodníka).

Při placení kartou sledujte personál obchodu; zejména je nutné dbát na skutečnost, kolik bylo prodejních dokladů, dávat si pozor, zda personál prodejny neodchází do zázemí.

Zkontrolujte si, zda vám personál vrátil vaši vlastní kartu.

Při poštovní nebo telefonické objednávce (tzv. MO/TO) je nutná maximální obezřetnost. V případě jakýchkoliv pochybností o obchodníkovi zvolte jiný způsob úhrady než platební kartou – platí zásada poskytnout číslo karty pouze důvěryhodným partnerům.

Stejná pravidla platí i při použití karty na Internetu. V současné době existují 2 způsoby pro bezpečný přenos čísla karty tzv. SET nebo SSI. Pokud obchodník akceptuje karty jiným způsobem, doporučujeme opět použít jiný způsob úhrady.

Tisk Tisk | E-mail E-mail