Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prevence se musí vyplatit

rn2211 V současné době je ve zkušebním provozu „Městský kamerový dohlížecí systém“, který je součástí komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni. Ostrý provoz, za předpokladu, že veškeré zkoušky proběhnou bez závad, bude spuštěn 23.12.1999. Smyslem tohoto projektu je nepřetržitý monitoring exponovaných míst v centru města, kde je zvýšené riziko trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Primárním cílem kamerového systému je vytváření bezpečných zón pro obyvatele města. Tento projekt byl rozvržen do několika etap na sebe navazujících, protože nelze v jednom roce pro svou ekonomickou náročnost zprovoznit celý systém. V prvé etapě byla vybudována základna (záznamové a vyhodnocovací zařízení) a zřízeno několik kamerových bodů. Ty budou pokrývat Lužické náměstí, ul. Radniční, Palackého, SNP, Vrchlického, 9. května, Nerudovu, Fr. Nohy a přilehlé okolí. Kamerový systém bude obsluhovat městská policie a při případných zákrocích bude úzce spolupracovat s Policií ČR. Na vybudování prvé etapy bylo vynaloženo celkem 1.500.000,- Kč, přičemž podíl města byl 150.000,- Kč tj. 10 %. Zbytek byl pokryt ze státní dotace určené na tento program.

Schránky důvěry

V polovině měsíce prosince byly instalovány tři schránky důvěry. A to na sídlišti V Podhájí u nákupního centra, u nádraží ČD a na tř. 9. května u kuchyňských potřeb. Cílem tohoto projektu je podchytit názory občanů města na různé oblasti jejich života. Projekt dává možnost i k anonymnímu vyjádření. Do schránek bude možné také odkládat nalezené doklady a různé předměty bez toho, aniž by musel nálezce navštívit příslušné orgány osobně. Kontrolu a výběr schránek důvěry bude provádět městská policie 1x týdně v rámci své hlídkové činnosti. Nalezené věci budou v rámci platných právních předpisů postoupeny příslušným orgánům k dalším opatřením.

Tisk Tisk | E-mail E-mail