Severočeská plynárenská informuje

Tištěné noviny 22/1999 | 16. 12. 1999 | Nezařazené

Obchodní kancelář v Rumburku, Plynární ulice č.p. 528, bude z provozních důvodů pro administrativní úkony uzavřena od pátku 24.12.1999 do neděle 2.1.2000 a dále v pondělí 3.1.2000 z důvodu minimalizace rizik spojených se změnou letopočtu. Příjem hlášení o únicích plynu bude zabezpečen standardním způsobem.

Pohledávky splatné hotovostně v tomto období budou bez sankcí inkasovány do 6.1.2000.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/12/16/severoceska-plynarenska-informuje/