Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění žadatelům o příspěvek na provoz motorového vozidla

V souvislosti s připravovanou novelizací vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, upozorňuje Okresní úřad Děčín, referát sociálních věcí, žadatele o příspěvek na provoz motorového vozidla, který je poskytován v souladu s výše uvedenou vyhláškou občanům těžce postiženým na zdraví, že žádosti o tento příspěvek na rok 2000 mohou uplatnit v průběhu celého prvního čtvrtletí, tedy od 3. ledna 2000 do 31. ledna 2000, aniž by dávka byla krácena.

K žádosti na rok 2000 nebude třeba dokládat smlouvu s pojišťovnou o povinném ručení, neboť příspěvek bude poskytován na celý rok formou jedné jednorázové dávky, která bude zahrnovat jak příspěvek na provoz, tak i příspěvek na povinné ručení. Rozhodující pro určení výše dávky bude stupeň postižení. Výše zaplaceného povinného ručení nebude mít na dávku vliv, výběr pojišťovny a uzavření smlouvy o povinném ručení i způsob jeho úhrady je výhradně věcí držitele motorového vozidla. Nelze jej jakkoli spojovat s příspěvkem na provoz motorového vozidla.

Tisk Tisk | E-mail E-mail