Pro podnikatele

Tištěné noviny 01/2000 | 13. 1. 2000 | Nezařazené

Odbor územního plánování, investic a životního prostředí MěÚ Rumburk upozorňuje všechny podnikatele, kteří provozují topná zařízení k vytápění svých objektů, na povinnost předložit do 15. února 2000 výpočet poplatku za znečišťování ovzduší za uplynulý rok. Výpočet předkládají provozovatelé, kteří užívají tepelný zdroj s výkonem nižším než 200 kW a používají jako palivo hnědé a černé uhlí a topný olej s obsahem síry nad 0,3 %.

Tato povinnost je stanovena zákonem č. 212/1994 Sb. o ochraně ovzduší a dle stejného zákona je orgán státní správy povinen uložit pokutu v případě nesplnění této povinnosti. Oznámení si můžete vyzvednout v podatelně městského úřadu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/01/13/pro-podnikatele/