UPOZORNĚNÍ

Tištěné noviny 02/2000 | 27. 1. 2000 | Nezařazené

autor: Iva Štefáčková, vedoucí odboru ŠKaSV

Vzhledem k tomu, že začal nový rok a tím i nová společenská sezóna, upozorňujeme všechny pořadatele kulturních, sportovních a společenských akcí na povinnost ohlášení akcí konaných na území města Rumburka. Platí zde zásady citované ve vyhlášce města Rumburk č. 5/1998 O místních poplatcích.

Část vyhlášky (čl. 4) se týká poplatku ze vstupného. Nedodržení a porušení povinnosti poplatníka lze postihnout podle zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků v platném znění. Bližší informace, potřebné tiskopisy a znění celé vyhlášky č. 5/1998 je možno obdržet na odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Rumburk, tel.: 33 23 95.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/01/27/upozorneni-5/