Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Minulost, přítomnost a snad i budoucnost kostelíku na Strážném vrchu

autor: o. Antonij Drda

Značná část městské veřejnosti již patrně v uplynulých měsících postřehla, že se na Strážném vrchu „něco děje“. Dovolte mi, abych využil pohostinnosti stránek Rumburských novin k upřesnění toho, co se na Strážném vrchu mění a jaký by to mohlo mít dopad pro obyčejného obyvatele našeho města.

Historie kostelíku na Strážném vrchu je velmi pohnutá. Několikrát se tato barokní kaple na romantickém místě nad Rumburkem ocitla na pokraji zkázy. A ačkoli mohou mnozí namítat, že péče pravoslavné církve o tento objekt není nejlepší, je to právě pravoslavná církev, která již podruhé křísí toto krásné místo z mrtvých. Kdyby mohl čtenář tohoto listu vidět před 9 měsíci stav interiéru farního domu, pochopil by, proč hovořím o zmrtvýchvstání, mohu-li tento duchovní pojem použít pro takovou technickou věc. Od konce 50. let chrámek na Strážném vrchu, tehdy určený k demolici, vzkvétal. Bylo to péčí muže mimořádně pracovitého, zručného a zbožného – otce archimandrity Andreje Kolomackého, jehož mnozí z vás ještě pamatují. Po jeho smrti v roce 1980 byl objekt ještě nakrátko obýván, ale v podstatě již neudržován a od roku 1990 se dostal do stavu „volného pádu“.

Když jsem obec převzal, nalezl jsem stavbu ve zbědovaném stavu. Stropy provalené a napadené dřevokaznými houbami, sítě v dezolátním stavu, zničené podlahy, dveře. Dům byl mnohokrát napaden a vykraden. V dubnu loňského roku jsme se již s mátuškou nemohli dívat na pomalou smrt našeho chrámu, a přestože v pokladně církevní obce byly pouze dluhy, jsouce rodina a malými dětmi, rozhodli jsme se Strážný vrch obydlet. Kdybych věděl na počátku, co mne čeká, nevím, zdali bych se odvážil podnik začít. S Boží pomocí se nám během čtyř měsíců, od května do srpna, podařilo dům zobytnit. Musela být provedena výměna stropních trámů mezi světnicí a patrem a celková rekonstrukce stropu. Byla zbudována nová 100 m dlouhá vodovodní přípojka, nový rozvod vody a elektřiny, položeny nové podlahy, vystavěna nová kanalizace a sociální zařízení, opraveny dveře a okna, byl uveden do provozu zvon ve věži. Celková investice přesáhla 250 000 Kč, bylo odpracováno tisíce hodin. Práce to byla úmorná, ovšem vděk starých zdí a obnovující se sláva domu Božího se nám stala odměnou. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na opravách podíleli, m.j. firmám Tesařství Pytloun, Peko Rumburk, zednictví Kneifel, Vodo Rumburk, zámečnictví Zháněl a spol. za všechny rady, dary a výpomoc děkuji klempíři panu Fričovi, pracovníkům firmy Mova Varnsdorf, obzvláště panu Jobovi a panu Fučíkovi, děkuji za vstřícný postoj pana starosty Sembdnera, vždy ochotným pomocníkům a pracovníkům úřadu panu Ing. Mrázovi a panu Ederovi a mnohým dalším i všem, kteří nás alespoň morálně podporovali a podporují.

Opravy samozřejmě nekončí. Jsme stále na začátku. Letos nás čeká stavba plotu kolem farního domu, výměna okapů a svodů, oprava sklepních prostor a interiéru chrámu. Městský úřad se taktéž bude letos podílet na zvelebování Strážného vrchu výstavbou přístupové cesty z Purkyňovy ulice. V listopadu by pak měla proběhnout celková revitalizace hodnotné lipové aleje v ceně 260 000 Kč, na níž 80 % přispěje Státní fond životního prostředí (fond tvořený hlavně pokutami za porušení zákonů v oblasti životního prostředí), 20 % pak město Rumburk. Zdejší jasan ztepilý (za presbyterářem) byl letos MÚ vyhlášen za památný strom. Stále ve spolupráci s městem usilujeme o zbudování drobného památníčku na O. Andreje v prostorách chrámu. Nadále se samozřejmě potýkáme s řadou těžkostí. Snad ještě více než stálý nedostatek finančních prostředků nás tíží přístup některých lidí. Po zimě bude areál opatřen vstupní tabulí se základními informacemi o Strážném vrchu. Taktéž zde budou tabulky upozorňující na ochranu areálu poskytovanou. Dovolím si upozornit, že vjezd do křížové cesty bude zamezen zákazy vjezdu tak, aby plocha mohla být sekána a zatravňována a dostala tak opět parkový ráz.

Rád bych touto cestou chtěl Vás, občany Rumburku, poprosil: važte si alespoň základně práce a obětavosti těch, kteří ve volném čase a zadarmo Strážný vrch zvelebují. Často přispívají na jeho obnovu z posledních prostředků. Takový přístup není dnes samozřejmý (nikdo z nás není vlastníkem, tím je stále římskokatolická církev). Nechceme Strážný vrch uzavírat před veřejností, pouze bychom rádi, kdyby zde lidé dodržovali běžný parkový řád, kdyby pochopili, že jsou na návštěvě, a proto nedělali to, co by jim samým na jejich pozemku bylo nepříjemné. Proto Vás všechny tímto prosím: nevjíždějte do areálu auty ani na kolech, neodhazujte odpadky, nepouštějte bezprostředně v areálu psy (již zde jeden je), nerozdělávejte oheň, prostě chovejte se jako lidé, s respektem. Z vlastní zkušenosti vím, že potíže jsou možná s 10% neukázněných. Zkusme my, většina schopná respektu k práci a majetku druhých, přimět onu menšinu, aby také „dodržovala pravidla“. Obzvláště pak prosím čichače toluenu a ty, jimž ke štěstí stačí bouchací kuličky: nemohli byste se se svými zálibami posunout o pár stovek metrů dál, do polí, mimo civilizaci, kam vás ostatně vaše koníčky směřují?

Pevně doufám, že Strážný vrch bude nadále vzkvétat k radosti nás všech. Doufejme, že se dočkáme doby, kdy Strážný vrch nebude ostudou, ale chloubou tohoto města, kam se nebudeme bát jít, nýbrž budeme tam vodit návštěvy. Možná, že k tomu je třeba méně, než si někdy myslíme. Případné dary můžete zaslat na konto KB Rumburk č.ú. 4014890217/0100. Všem dárcům upřímně děkujeme a umožníme jim nahlédnutí do dokladů o využití jejich darů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail