Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pohledávky, závazky a finanční majetek města Rumburk

autor: Darek Šváb, zástupce starosty

V tuto chvíli je již zpracována výsledovka i rozvaha. Zůstatek bankovních účtů ke konci roku 1999 činil 9,5 mil. Kč. Finanční majetek se skládá z akcií a cenných papírů v držení města (jedná se o akcie ČS, a.s., Severočeské energetiky, Severočeské plynárenské, Rybeny, Bytexu, 1. Zdravotní Rumburk a Severočeské vodárenské společnosti). Město má dále vklady ve dvou obchodních společnostech – Teplo Rumburk, s.r.o., a o.p.s. Loreta. Celková hodnota tohoto finančního majetku je tedy cca 87 mil. Kč.

Pohledávky
Pohledávky ve vydaných fakturách jsou zhruba 200 tis. Kč, po Bytovém podniku jsou ve výši 630 tis. Kč, v nevybraných daních a poplatcích dosahují výše téměř 900 tis. Kč, dále následuje pohledávka ve výši 1 mil. Kč za ATS, pohledávky spojené s prodejem a pronájmem nemovitostí jsou cca 3,1 mil. Kč a poslední velkou pohledávku máme za správou bytového a nebytového fondu, resp. za bytovou částí, kterou spravuje SBDO Průkopník, ve výši cca 2 mil. Kč. Celková hodnota pohledávek je 8,7 mil. Kč.

Závazky
Závazky města z došlých faktur k 31.12.1999 činily pouze 12,5 tis. Kč. Dále následují závazky na správě SBDO bytového a nebytového fondu, které ke konci roku 1999 činí 413 tis. Kč. Závazky po Bytovém podniku, které původně činily 4,1 mil. Kč, byly z části uhrazeny a zůstal pouze závazek vůči Okresnímu úřadu Děčín ve výši 2,9 mil. Kč a tento řešíme s OkÚ žádostí o prominutí zaslanou na Ministerstvo financí ČR. Dále máme ručitelský závazek vůči AGB (zůstatkové části) za ručení ATS – tato záležitost se řeší se společností FCA, která má žádost o odkoupení pohledávky. Největším závazkem (již z roku 1993) je 7 mil. Kč vůči OPS – je řešeno na Ministerstvu financí ČR. Celková hodnota závazků je 16,6 mil. Kč. V podrozvahové evidenci město eviduje závazek vůči firmě JUSTY ve výši cca 2,9 mil. Kč (tento je umořován z nájemní smlouvy) a dalším je závazek ve výši 5,916 mil. Kč, který je ručitelský za 1. Zdravotní Rumburk, a.s.

Z celkového rozboru je patrné, že se s pohledávkami a závazky aktivně pracuje.

Podařilo se nám obhájit naše stanovisko u FÚ a došlo ke zrušení exekučního příkazu, kde město bylo v pozici poddlužníka, tzn. že jsme měli nařízení postoupení pohledávky.

Již v novém roce jsme obdrželi část prostředků za prodej gymnázia, a tak jsme mohli uložit volné prostředky na termínované vklady, z čehož nám plynou příjmy nad rámec rozpočtu. V tuto chvíli máme u ČS, a.s. otevřený kontokorentní účet ve výši 10 mil. Kč., protože projekty průmyslové zóny a plynofikace budou klást velkou náročnost na finanční toky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail