Upozornění pro občany

Tištěné noviny 04/2000 | 24. 2. 2000 | Nezařazené

autor: Stanislav Cink, správa městského hřbitova

Správa městského hřbitova v Rumburku upozorňuje občany, že v tomto roce bude postupně zrušeno přes pět set hrobových míst. Občany, kteří mají v nájmu hrobová místa, a nejsou si u nich jisti dobou nájmu, nemají písemné nájemní smlouvy či došlo ke změně trvalého pobytu, žádám, aby se dostavili na správu hřbitova, kde bude jejich nájemní vztah dle evidence upřesněn.

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor hřbitovní kaple žádám občany, kteří mají zde v úschově urny svých zemřelých, aby si tyto urny vyzvedli do konce měsíce března 2000. Po tomto datu budou urny uloženy do společného hrobu. Vsypy budou prováděny od 17.4.2000 každý pátek a lze je objednávat telefonicky na č. 0413/33 33 40.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/02/24/upozorneni-pro-obcany/