Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění žadatelům o státní sociální podporu

autor: Bc. Milena Šikýřová-Mestlová

Dnem 1.4. 2000 nabývá účinnosti zákon č. 360/1999 Sb. – zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálněprávní ochraně dětí. V části dvanácté a patnácté je uvedena i změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mimo jiné přináší i změnu v období, na které jsou dávky SSP – sociální příplatek, příspěvek na bydlení a zvláštní sociální dávky  (sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného), přiznávány.

Podle ust. § 51 odst. 2 zákona se čtvrtletní dávky, tedy sociální příplatek a příspěvek na bydlení, budou přiznávat na období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku. Znamená to, že tato žádost bude platit do 30. 6. příštího roku. Stále platí, že čtvrtletně se budou dokládat pouze příjmy za předchozí čtvrtletí. Dávka bude na následující kalendářní rok náležet, jen pokud budou příjmy prokázány nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto čtvrtletí. Nebude-li tímto způsobem rozhodný příjem prokázán, výplata dávky se zastaví. Nebude-li příjem prokázán ani do konce čtvrtletí, nárok na dávky zaniká.

K další změně dochází v dokládání příjmů pro období od 1. 4. do 30. 6. 2000. Při nároku na sociální příplatek a příspěvek na bydlení se pro toto období vychází ze stejného rozhodného příjmu, z něhož se vycházelo při poskytování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení v době od 1. 1. do 31. 3. 2000 (tedy 4. čtvrtletí roku 1999). Totéž platí i pro zvláštní dávky – sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného. U těchto se však musí podat na období od 1. 4. do 30. 6. 2000 nové žádosti, které budou žadatelům předtištěny a zaslány poštou.

V praxi to znamená, že žadatelé nebudou od 1. 4. 2000 dokládat žádné příjmy a těm, kteří mají uplatněn nárok na dávky sociální příplatek a příspěvek na bydlení do 31. 3. 2000, bude dávka automaticky přiznána a bez přerušení vyplácena i po tomto datu, a to až do 30. 6. 2000. Žadatelé o zvláštní sociální dávky, tj. sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, budou od 1. 4. dokládat pouze žádost, příp. Potvrzení o řádné úhradě nájemného za I. čtvrtletí roku 2000. Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie se přiznává pouze do 30. 6. 2000 a žádosti o tuto dávku budou přijímány pouze do 30. 9. 2000.

Tisk Tisk | E-mail E-mail