Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku

Tištěné noviny 06/2000 | 23. 3. 2000 | Nezařazené

autor: Květoslava Candriková

Městská knihovna Rumburk vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení nebytových prostor v I. PP objektu Městské knihovny Rumburk, tř. 9. května č.p. 150, k.ú. Rumburk o celkové výměře 131 m2, včetně vybavení k účelu provozování občerstvení ve stylu kavárny.

Přihlášky přijímá do 11.4.2000 Městská knihovna Rumburk, tř. 9. května 150, 408 01 Rumburk, tel./fax: 0413/33 21 20, e-mail: mkrbk@interdata.cz .

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/03/23/zverejneni-zameru-pronajmu-nemoviteho-majetku/