Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Chci podat soudní žalobu na jednu obchodní firmu. Nepochybné je, že mi tato firma částku skutečně dluží, problém je však v tom, že asi 1/3 z dluhu je zřejmě promlčena. Jak to bude v tomto případě s náhradou nákladů řízení?

Abych nejprve upřesnila Váš dotaz – máte zřejmě na mysli otázku, jak to bude s náhradou nákladů řízení v případě, že dlužník vznese námitku promlčení a soud Vám nepřizná právo na zaplacení výše uvedené třetiny z Vaší pohledávky, resp. vyhoví žalobě pouze co do 2/3 žalované částky. Obecně soud, ve sporném řízení, při určování náhrady nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 občanského soudního řádu. Podle 1. odstavce tohoto ustanovení účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Tato situace by nastala, pokud by Váš dlužník námitku promlčení nevznesl. Soud by pak v plném rozsahu vyhověl vaší žalobě a následně byste také měl právo na plnou náhradu nákladů, které Vám v tomto řízení vznikly. Pokud dlužník námitku promlčení před soudem vznese, soud Vaší žalobě vyhoví pouze částečně a při rozhodování o náhradě nákladů řízení bude vycházet z 2. odstavce výše uvedeného ustanovení občanského soudního řádu, podle nějž (měl-li účastník ve věci úspěch pouze částečný) soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu právo (v případě stejného úspěchu a neúspěchu obou stran). Soud zde tedy určí poměr úspěchu obou účastníků, resp. Vás a Vašeho dlužníka (v procentech), a poté od Vašeho úspěchu odečte Váš neúspěch. Získaný rozdíl odpovídá části nákladů řízení, na jejíž náhradu budete mít právo. Pro zjednodušení uvedu příklad: podáte-li žalobu o zaplacení částky 20.000,- Kč a soud Vaší žalobě vyhoví pouze co do částky 15.000,- Kč, lze konstatovat, že míra Vašeho úspěchu byla 75 % a míra úspěchu Vašeho dlužníka (tedy míra Vašeho neúspěchu) 25 %. Odečteme-li nyní od Vašeho úspěchu Váš neúspěch, tj. 75 % – 25 %, získáme rozdíl 50 %. Budete mít tedy nárok na náhradu 50 % nákladů řízení, které Vám v řízení vznikly.

Tisk Tisk | E-mail E-mail