Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ceny a likvidace odpadu

autor: odbor KV a SSÚ MÚ Rumburk

Městská rada v Rumburku usnesením č. 1041/2000 ze dne 23.3.2000 schválila zrušení Cenové informace o úhradě za svoz a zneškodňování pevného odpadu z domácnosti ze dne 21.5.1998 a současně schválila Ceník za svoz a zneškodňování pevného odpadu z domácností na území města s platností od 1.5.2000 jako přílohu č. 8 k vyhlášce č. 2/1998 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.

Ceník platný od 1.5.2000

svoz + zneškodnění částka na zneškodnění nebezpečných odpadů cena za rok včetně částky na zneškodnění nebezpečných odpadů
popelnice 110 l,
vývoz 1x týdně
1.300,- 80,- 1.380,-
popelnice 110 l,
vývoz 1x za 14 dní
720,- 60,- 780,-
kontejner 1100 l,
vývoz 1x týdně
11.600,- 800,- 12.400,-
PE pytle na směsný odpad 31,- 1,- 32,-

Fyzická osoba (občan) uhradí cenu vždy za vybraný a dohodnutý druh svozu a období. Po zaplacení úhrady obdrží občan pololetní známku potvrzující oprávnění ke svozu odpadu z domácnosti, kterou vylepí na odpadovou nádobu.

Informace o cenách odpadových nádob zakoupených od oprávněné osoby:

popelnice 110 l ………………………………………………………………..700.- Kč
popelnice 120 l ………………………………………………………………..610,- Kč
popelnice 240 l ……………………………………………………………..1.220,- Kč
kontejner plastový 1100 l ……………………………………………….6.100,- Kč
kontejner repasovaný (opravovaný) 1100 l ………………………..3.360,- Kč

Oznamujeme všem spoluobčanům, že od 1.5.2000 začíná letní svozové období a je nutné zakoupit si nové známky na popelnice a kontejnery.

Žádáme i ty spoluobčany, kteří tak zatím neučinili, že je nutné zajistit si likvidaci odpadu a nejschůdnější cestou je právě zapojení do známkového systému. Likvidaci odpadu pak provádějí Technické služby, s.r.o., Rumburk (vyvážejí popelnice označené příslušnou známkou). Dále tito občané mohou zdarma ukládat objemný odpad, který se nevejde do popelnice nebo kontejneru, ve sběrném dvoře v TS Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail