Upozornění

Tištěné noviny 08/2000 | 20. 4. 2000 | Nezařazené

autor: Odbor ÚPIaŽP MěÚ Rumburk

Městský úřad Rumburk upozorňuje občany na

ZÁKAZ vypalování trávy

podle zákona č. 203/1994 Sb. o požární ochraně. Toto vypalování trávy je nejen v rozporu se zákonem o životním prostředím, ale zároveň je kvalifikováno jako přestupek, za který je možno podle § 78, odstavce 1 písm. r) uložit pokutu až do výše 15.000,- Kč.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/04/20/upozorneni-6/