Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

EU

autor: vybrala SV.

Mohou do legislativy a rozhodování zasahovat další orgány?

Smlouva o EU ukládá Evropské radě a Evropské komisi projed-  návat některé návrhy s tzv. Hospodářským a sociálním výborem (HSV). Ten má celkem 222 členů z jednotlivých států podle jejich velikosti. Jsou zde představitelé nejrůznějších sektorů – od zemědělství a dopravy až po ochranu spotřebitele. Výbor může z vlastní iniciativy vydávat stanoviska. Rozhodnutí, jež se týkají specifických regionálních či místních otázek, musí být konzultována s tzv. Výborem regionů. Ten má celkem rovněž 222 členů zastupujících orgány místní samosprávy i státní správy.

K čemu slouží tzv. Zelené a Bílé knihy?

Jde o dokumenty, které prezentují stanoviska Komise k dané věci tak, aby umožnily zainteresovaným stranám zveřejnit svůj názor ještě před zahájením zákonodárného procesu. Zelené knihy předkládají k diskuzi první názory v konkrétní oblasti, u které lze předpokládat, že v ní Evropské společenství podnikne jisté kroky. Bílé knihy stanovují podrobnější vodítka pro činnost Společenství. Takovou Bílou knihou je např. materiál nazvaný „Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie“, který uvádí hlavní opatření ve všech odvětvích vnitřního trhu a navrhuje posloupnost kroků, jak se vypořádat se stabilizováním legislativy.

Tisk Tisk | E-mail E-mail