K-centrum děkuje…

Tištěné noviny 09/2000 | 4. 5. 2000 | Nezařazené

autor: Zuzana Malcherová, K-centrum Rumburk

Jak jsme již uvedli v Rumburských novinách za dne 9. března 2000, Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé funguje již třetí měsíc. Za přispění sponzorů se nám v březnu 2000 podařilo zajistit pro klienty vybavení na potravinový servis. Za finanční nebo zdravotní materiál bychom chtěli poděkovat: PaedDr. Janě Veselé; Mgr. Monice Kadlecové; Mgr. Jiřímu Matějčkovi – Zelená lékárna, Rumburk; RULI, spol. s r.o. – Zdravotnické potřeby Rumburk, kterým leží na srdci drogová scéna ve městě Rumburk. A chtěli bychom tímto oslovit další občany, kterým tato situace ve městě Rumburk není lhostejná a rádi by jakýmkoliv způsobem přispěli na příbuzné, kamarády, sousedy, spoluobčany, protože drogová závislost je nemoc, která vyžaduje pomoc. A neměli bychom být imunní vůči tomu, co se kolem nás odehrává, jelikož drogová závislost se určitým způsobem dotýká (ať už přímo nebo nepřímo) nás všech.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/05/04/k-centrum-dekuje%e2%80%a6/