Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Program zasedání městského zastupitelstva

autor: rdDnes 4. května 2000 se v Domě kultury v Rumburku v 15.30 hodin uskuteční 15. zasedání městského zastupitelstva, které bude mít na programu tyto body:

 1. Zahájení
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti MR od 136. zasedání MZ
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání MZ
 5. Dotazy, připomínky a podněty členů MZ na MR
 6. Náprava nesprávného opatření MZ č. 14/I/2
 7. Majetkové záležitosti města
 8. Ekonomické záležitosti města
  a) závěrečný účet města za rok 1999
  b) zpráva auditora za rok 1999
  c) zpráva o plnění rozpočtového provizoria ke dni 31.3.2000
  d) bezúplatný převod movitých věcí
 9. Přehled energetické náročnosti provozu škol
 10. Informace o podpisu Dodatku č. 1 k prohlášení ručitele – 1. Zdravotní Rumburk, a.s.
 11. Informace o změně podmínek k Prohlášení ručitele – Streckerová JUSTY
 12. Diskuse
 13. Závěr zasedání
Tisk Tisk | E-mail E-mail